Hos Phimmatha älskar vi lyx klockor, lyx hotell & resort , mat och golf upplevelse...vi är ett konsult företag där vi representera olika företag som vill sätter guldkant på uppdrag sedan 1999


Är det dags för försäljning, marknadsföring, företagsgolf, fest eller event? 

Vi bidrar gärna med en hjälpande hand och sätter guldkant på tillvaron. 

Förbereds av hotell, festlokal, tält, mat, musik, glas, porslin, ismaskin, kolgrill eller serveringspersonal efter önskan. 

Vi har stora passion för försäljning, lyx klockor, lyx hotell & resort, mat, resor, golf resort, event och allt som hör därtill. 

Kontakta mig så skräddar vi in det tillsammans


Grow your brand with us!

Focus on Quality 


At Phimmatha, we love luxury watches, luxury hotel & resort, food and golf experience ... we are a consulting company where we represent various companies that want to put the finishing touches on assignments since 1999

Is it time for
sales, marketing, corporate golf, party or event? We are happy to contribute with a helping hand and put a golden edge on life. Be prepared to book a hotel, party room, tent, carpet, music, glass, crockery, ice machine, charcoal grill or serving staff as desired. We have a great passion for sales, luxury watches, luxury hotel & resort, golf resort, events and everything that goes with it. 

Contact me and we will tailor it together.


Bonn Phimmatha

Whats App +46704328888